Disclaimer

De kleine lettertjes

Gebruik van onze website (komgluren.nl) is onderworpen aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van onze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie op onze website

Wij stellen de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Zo verrichten wij vrijwel dagelijks aanpassingen om de informatie volledig en actueel te houden. Toch kan het voorkomen dat de informatie niet te allen tijde volledig, actueel en daarmee correct is. Juridische ontwikkelingen kunnen immers snel gaan. Laat het ons daarom gerust weten als u denkt dat bepaalde informatie niet volledig, actueel of correct is door een reactie te plaatsen op de betreffende pagina of door ons contactformulier in te vullen. Ook is het mogelijk dat de informatie op onze website niet goed aansluit op uw concrete situatie.

Gezien het voorgaande aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website. Het gebruik van de informatie geschiedt dus op eigen risico.

 

KomGluren is een onderdeel van Mystica Montagne

De inhoud van deze site (www.komgluren.nl) alsmede de inhoud van alle andere uitingen van KomGluren.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. KomGluren.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. KomGluren.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Mystica Montagne. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KomGluren.nl. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De informatie op KomGluren.nl wordt door ons met zorg samengesteld.

Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. KomGluren.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. KomGluren.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 

Gebruik van e-mail

Hoewel wij goed bereikbaar zijn per e-mail (wij proberen altijd binnen 1 werkdag te reageren), kan de tijdige ontvangst of verwerking van e-mails technisch gezien nooit volledig worden gegarandeerd. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet (tijdig) ontvangen of verwerken van e-mails. U doet er daarom verstandig aan om bij spoed een ontvangstbevestiging te verzoeken of na te bellen of uw e-mail in goede orde is ontvangen. Tenzij u ons uitdrukkelijk anders heeft geïnstrueerd, hanteren wij het door u aan ons bekend gemaakte e-mailadres als uw primaire contactadres. Het gebruik van e-mail is verbonden aan nadere voorwaarden. Zie voor meer informatie artikel 4 van onze algemene voorwaarden.

 

Hyperlinks

Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden om u snel en eenvoudig van relevante informatie te kunnen voorzien. Wij hebben logischerwijs geen zeggenschap over websites van derden en zijn ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Om deze reden aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden waarnaar wij verwijzen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en de inhoud daarvan berusten bij ons kantoor en onze licentiegevers. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons kantoor of onze licentiegevers. Verwijzing naar onze website door een hyperlink (koppeling) is uiteraard toegestaan.