Mannen en vrouwen die na een scheiding opnieuw een relatie aangaan mogen weliswaar trouwen, maar daarna het huwelijk niet consumeren. Dat zegt aartsbisschop Charles Chaput uit de Amerikaanse staat Philadelphia. Hij vaardigde onlangs een kerkelijk decreet uit waarin hij katholieken in zijn staat verbiedt om in een nieuw huwelijk seks met elkaar te hebben.

Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen moeten volgens het decreet ook volledig kuis leven. Dat betekent in hun geval dat ze vooral geen seks mogen hebben met mensen van hetzelfde geslacht. Wat Chaput wel toejuicht is wanneer deze homoseksuelen tegen hun natuur in een relatie aangaan met iemand van de andere sekse. Het krijgen van nageslacht is daarbij zeer belangrijk. Wanneer ze daar problemen bij ondervinden moet hun priester hen daarbij zoveel als mogelijk ondersteunen.

Wanneer de katholieke homo’s en lesbiennes niet in staat zijn om een kuise levensstijl te hebben, of wanneer ze heel veel moeite hebben om zondige gedachten daaraan te negeren, ligt hun heil in boetedoening. Ze kunnen volgens Chaput daarvoor weer het beste te rade gaan bij hun eigen priester.

De verklaring van Chaput is opvallend, omdat Paus Franciscus nog geen drie maanden geleden juist voor meer tolerantie en verdraagzaamheid had gepleit tegenover katholieken die buiten de kerkelijke doctrine vallen. Het decreet van Chaput kan daardoor waarschijnlijk ook als een teken van protest worden gezien tegen de officiële katholieke standpunten die van de paus in Rome komen.