Squirten is een fel besproken en getoond fenomeen. Voortgaande op pornografische gegevens lijkt het dat squirten meer zou voorkomen dan dat op dit moment wetenschappelijk kan worden aangetoond. Eerder zeldzame gevallen geven melding hiervan. Het precieze mechanisme hierachter is tot op heden nog niet duidelijk en onvoldoende uitgezocht omdat het ook voor zich spreekt dat dit niet zo makkelijk te onderzoeken valt. Er bestaan sterke vermoedens dat contracties van de blaasspier (de musculus detrusor genoemd) verantwoordelijk zouden zijn voor deze golfachtige uitscheidingen van vocht.

Waarom dit vocht toch net een iets andere samenstelling heeft dan urine is tot op heden ook nog onduidelijk. Vermoedelijk omdat er tijd zit tussen de laatste blaaslediging en het squirten waardoor er in de blaas een verdunde en andere vorm van urine wordt gevormd. Vanuit beperkte ervaring kan gesteld worden dat sommige vrouwen na het squirten toch nog kunnen plassen. Welk soort vocht dan uitgeplast werd is onvoldoende bewezen omdat veel testen (samples) thuis afgenomen worden, hetgeen tot vermenging van vloeistoffen kan leiden.

Hoewel niet bewezen, wordt vaak aangenomen dat squirten iets is dat aan te leren is. Het zou dan voorkomen ten gevolge van het prikkelen van de zogenaamde G-spot (genoemd naar Ernst Gräfenberg). Dit is één van de erogene zones van de vrouw. Stimulatie van de G-spot zou een heviger en bevredigender orgasme veroorzaken en zou de mogelijke oorzaak zijn van squirten.

De G-spot bevindt zich op de scheiding van vagina en plasbuis/blaas. Het is mogelijk dat door het oprekken van de plasbuis tijdens stimulatie serotonine (een neurotransmitter) vrij zou kunnen komen uit speciale cellen in de plasbuis. Dit zou dan een relatie kunnen hebben met een orgasme. Aangezien plasbuis en vagina erg dicht bij elkaar liggen en bij een orgasme diverse spieren gaan samentrekken, is het best mogelijk dat er vocht vanuit verschillende locaties vrijkomt. Hoe dicht bepaalde organen bij mekaar liggen, wordt aangetoond in onderstaande afbeelding van het uitwendige deel van de vrouwelijke geslachtsorganen.

Bron: Dildo Kraam